top of page
DSC_0835.jpg

ASSISTANSHUND

Utbildning och träning av assistanshundar. (Vi utbildar ej ledarhundar)

Assistanshund:

En assistanshund är en hund som används som hjälpmedel för en enskild förare. När en assistanshund är i tjänst eller under utbildning har den ett tjänstetäcke och är i sällskap med sin förare.

En assistanshund har en enda förare.

 

De flesta assistanshundarna är ledarhundar. Det finns cirka 250 ledarhundar. Övriga assistanshundar är servicehundar för rörelsehindrade, signalhundar för hörselskadade samt alarmerande servicehundar för personer med diabetes och epilepsi. Dessa service- och signalhundar är utbildade som hjälpmedel för personer med en viss kronisk funktionsnedsättning och är i nuläget drygt 100 stycken. Behovet är dock mycket större.

2008 blev Ninna anställd som instruktör för Svenska service och signalhundsförbundet där arbetsuppgifterna var att utbilda assistanshundar samt hålla i utbildningarna vid sk Inprovningar,förarutbildningar och diplomeringar.

Sedan februari 2013 är Ninna numera certifierad instruktör hos SBK– Svenska brukshundsklubben.

Nivå 2: service och signal samt alarmerande (diabetes).

Ninna har utbildat 25 stycken service- och signalhundar, alarmerande.

Vill du utbilda din hund eller veta mer om utbildningar mm läs på Svenska brukshundsklubben – assistanshundar

750kr/tim + milersättning

bottom of page